Devolucions

Joieria Nova no acceptará devolucions un cop transcorreguts 7 dies naturals des de la data d'entrega. En cas de produir-se la devolució dins del plaç, el client assumirá els gastos directes de devolució.

Joieria Nova no acceptará devolucions si el producte no es presenta en perfecte estat. No acceptará devolucions si els embalatges del producte no són els originals i aquests no es troben en perfecte estat.

Tota devolució haurá d'estar autoritzada per Joieria Nova. Per això el client haurá de solicitar a Joieria Nova mitjançant correu electrònic a joierianova@joierianova.com o per telèfon (93 765 02 05) un nº d'autorització de devolució indicant el motiu de la devolució i el nº de ticket o factura. Una vegada el client hagi rebut el nº de devolució fará arribar el producte a la direcció especificada per Joieria Nova. Els gastos d'aquest transport aniran a càrrec del client.